PhDr. Pavla Kaňková

Překlady

Nabízíme překlady z cizího jazyka do češtiny nebo naopak běžných dokumentů, ekonomických, obchodních, právnických a technických textů. Překlady jsou zpracovány na PC a jsou k dodání na datovém médiu, zaslány e-mailem nebo faxem. Původní úprava textu zůstává zachována včetně schémat, grafů či obrázků, je-li dodána digitální originál.

Tlumočení

Konsekutivní tlumočení při obchodních jednáních, pracovních schůzkách, tlumočení pči soudních jednáních a policejním vyšetřování. Telefonická asistence: vyřizování telefonátů se zahraničními partnery.

Firemní kurzy

Důraz je kladen na dorozumění se v daném jazyce co nejsprávněji a nejpřesněji, což předpokládá porozumět slyšenému textu a schopnost vyjádřit vlastní myšlenku. Samozřejmě jsou rozvíjeny všechny základní jazykové kompetence na úrovních podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Kontakty

  • pavla(zavináč)kankova.com
  • +420 312 520 061
  • +420 604 850 312

Soukromá jazykovka

Soukromá jazyková škola Dr. Pavly Kaňkové byla založena v roce 1990.

Od té doby prošly jazykovými kurzy stovky účastníkù, z nichž mnozí úspěšně složili státní či mezinárodní jazykové zkoušky nebo vystudovali germanistiku na VŠ.

Vize

  • Poslání
    Dorozumět se co možná nejsprávněji a nejpřesněji.
  • Porftolio
    Soudně ověřené překlady, soudní tlumočení, výuka němčiny a ruštiny.